Nanjing Jiefeng Industrial Co., Ltd.

Address

 717 Hushan Road, Jiangning District, Nanjing 

Tel

025-66608555   66608556   66608558

Fax

025-66608508

E-mail

njjiefeng@163.com